«No more blah blah blah!»

De virkelig farlige folkene er ikke klimafornekterne, men pratmakerne i de store, moderate styringspartiene

Retorikkens fremtid

I møte med retorikkens krympende «vi», søker David Erland Isaksen mot fagets grunnlag.

Utfordringer for fagretorikken

Iben Brinch retter søkelyset mot form, estetikk og politisk korrekthet ved å hente inn grisen Gunda.

Tillitismen

Prinsesse Ingrid Alexandra har blitt myndig, og brukte anledningen til å prise den norske tilliten. Spørsmålet er bare om det kan bli for mye av det gode.

Forskning og samfunn – med Lippmann og Dewey

Kan to gamle herrer i pinstripe-dress ha noe å fortelle oss om forholdet mellom forskning og samfunn? Kristian Bjørkdahl børster støvet av Walter Lippmann og John Dewey.

Hva er egentlig ytringsfrihet?

Anine Kierulf har begått en viktig og opplysende, men nesten utelukkende juridisk, bok om ytringsfrihet. Siste ord er altså ikke sagt, mener Kjell Lars Berge.