Det er all grunn til å beundre den muntlige kommunikatoren Espen Ropstrup Nakstad. Er han like god i boks form?

Johan Tønnesson

Prematur embetsmanns-memoar

Det er all grunn til å anerkjenne og beundre den muntlige kommunikatoren Espen Rostrup Nakstad. Han ble hasteutnevnt som assisterende direktør i det norske Helsedirektoratet

«Drapstabletter» og «dømmende blikk»

Hvilke metaforer finner vi i abortdiskursen? Les samtalen mellom to metaforforskere og to helseforskere om kvinner som har tatt medisinsk abort.

Mouffsk ordbok

Chantal Mouffes arbeider er relativt lite kjent i Norge, men det er det ingen grunn til. Kristian Bjørkdahl har derfor laget en ordbok over de sentrale begrepene i Mouffes forfatterskap.

Skjønnheten og krisen

En mer leken estetikk har fått formidling av klimakrisen inn i nye og interessante former. Men er den nye estetikken også problematisk?

Fagdannelse

Er retorikken et fag eller et snurrepiperi fra en annen tid? Universitetsbyråkratene mener endelig det første, og retorikken er formelt anerkjent i Norge.

Forsvar mot demagogiens magi

Demagogen beskrives ofte som en slags nemesis for demokratiet, men hvordan kan denne trusselen avverges?

Popkultur som retorikk

Retorikken interesserer seg for populærkultur – i alle fall påstår retorikken at den interesserer seg for populærkultur. Då eg skulle skrive doktoravhandling om skandinavisk fjernsynshumor

Oda til uskylden

Hva kommer det av at man i Norge kan kalle en nettbutikk for «Kolonial», når det samme ikke fungerer i utlandet?

Eit aretorisk mekanisk urverk

I meldinga av Hvordan gjøre dokumentanalyse peikar Sveinung Nordstoga på eit syn på tekst som dokument som flyt friksjonsfritt og saumlaust kring i samfunnet.