Å gni det inn (uten helt å skjønne at nok er nok)

Før unionsinngåelsen med Sverige viste grev Herman Wedel Jarlsberg godt retorisk håndverk, men hans bruk av ironi tok ikke hensyn til publikum. Det som skulle hylle en forening med Sverige, huskes mest for de heftige angrepene mot Danmark.

Demokrati som skjebne

Stilt overfor den demokratiske omveltningen han så komme, manøvrerte Bernhard Getz blant de store politiske tenkerne. Kunne det verste «massevældet» unngås?

Konge og spøkefugl?

Om du spør folk som har arbeidd tett på Kong Harald V om korleis Kongen er personleg, får du ofte høyre at han er ganske

Aristoteles’ tips for PowerPoint

Hvordan ville de gamle grekerne ha utformet og anvendt lysbilder? Bård Borch Michalsen mener å ha svaret.

Fidjestøls forteljingar

Et bokessay med ei retorisk lesing av biografien om Georg Johannesen

«Jeg ofrer til siste rest!»

Jonas Rein ga eidsvollmennene reine ord for penga, og overskred dermed det politiske kjekleriet. Talen han holdt, ble historisk.

Alle kan repareres

Etter tre år med mediesirkus, maktkamper og metoo-varsler går Trond Giske opp på talerstolen på årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti. Han må reparere.

Barnet som taler

Det er en tendens i vår tid at barn gis større rom som talere. Men skal barns taler vurderes?

Gestene og gjestene

Hva betyr det om din servitør kommer i stiv snipp eller linskjorte? Charlotte Hidle ser på actio som uttrykk for kulturelle normer og paradigmeskift.

På sporet av den skapte tid

«Nuet krymper», hevder den tyske samfunnsforskeren Hartmut Rosa. «Hvilke konsekvenser får det for retorisk handlekraft og medborgerskap?», spør Merete Pettersen.

Retorisk perspektivskifte

En ny bok av tre danske topikk-eksperter har mange gode kvaliteter, ikke minst har den praktisk nytteverdi. Nytten er imidlertid størst for visse lesergrupper.

«No more blah blah blah!»

De virkelig farlige folkene er ikke klimafornekterne, men pratmakerne i de store, moderate styringspartiene