«No more blah blah blah!»

De virkelig farlige folkene er ikke klimafornekterne, men pratmakerne i de store, moderate styringspartiene

Feltarbeid i fortiden

Anders Johansen, forfatter av Komme til orde, svarer her sine kritikere, og reflekterer samtidig over sitt «antropologiske blikk» på den politiske kommunikasjonens historie.