Aristoteles’ tips for PowerPoint

Hvordan ville de gamle grekerne ha utformet og anvendt lysbilder? Bård Borch Michalsen mener å ha svaret.