Forsvar mot demagogiens magi

Demagogen beskrives ofte som en slags nemesis for demokratiet, men hvordan kan denne trusselen avverges?