Retorikkens fremtid

I møte med retorikkens krympende «vi», søker David Erland Isaksen mot fagets grunnlag.

Forsvar mot demagogiens magi

Demagogen beskrives ofte som en slags nemesis for demokratiet, men hvordan kan denne trusselen avverges?