Barnet som taler

Det er en tendens i vår tid at barn gis større rom som talere. Men skal barns taler vurderes?

Uttrykksprinsippet og den offentlige debatt

Debatt er meningsbryting. De involverte gir argumenter for sitt standpunkt, lytter til motpartens argumenter og svarer på kritikk og motargumenter. Men det er nå bare min mening…