Prematur embetsmanns-memoar

Det er all grunn til å beundre den muntlige kommunikatoren Espen Rostrup Nakstad. Men er han like god i boks form?