Fidjestøls forteljingar

Et bokessay med ei retorisk lesing av biografien om Georg Johannesen

Retorisk perspektivskifte

En ny bok av tre danske topikk-eksperter har mange gode kvaliteter, ikke minst har den praktisk nytteverdi. Nytten er imidlertid størst for visse lesergrupper.

Hva er egentlig ytringsfrihet?

Anine Kierulf har begått en viktig og opplysende, men nesten utelukkende juridisk, bok om ytringsfrihet. Siste ord er altså ikke sagt, mener Kjell Lars Berge.

Jeg er dansk, mand

Danske taler er en ekstraordinært vakker bok, med mye innhold. Men er det meningen at leseren skal huske alt ved endt lesning!?

Prematur embetsmanns-memoar

Det er all grunn til å beundre den muntlige kommunikatoren Espen Rostrup Nakstad. Men er han like god i boks form?

Eit aretorisk mekanisk urverk

I meldinga av Hvordan gjøre dokumentanalyse peikar Sveinung Nordstoga på eit syn på tekst som dokument som flyt friksjonsfritt og saumlaust kring i samfunnet.

Mer lesbar enn brukbar

Strutter Inn i sakens prosa vel mye av engasjement og entusiasme? Siri Nergaard har lest seg inn i boken og anmelder den her for Kairos.

Kairotisk karakterutvikling

Fra sin akvariske tilværelse med hjemmekontor på Nøtterøy, skriver Iben Brinch Jørgensen anmeldelse av Roseanne Carlos bok Transforming Ethos: Place and the Material in Rhetoric and Writing.

Vekk fra analysemalen

Retorik og metode viser hvor mangfoldig moderne retorikkforskning kan være, og inspirerer til å løfte blikket fra den tradisjonelle nærlesningen.

Teori som krisetiltak

Synes du at COVID-19 er ille nok i seg selv? Et pandemisk spesialnummer av Philosophy & Rhetoric bidrar til å gjøre situasjonen enda vanskeligere.