Alle kan repareres

Etter tre år med mediesirkus, maktkamper og metoo-varsler går Trond Giske opp på talerstolen på årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti. Han må reparere.

Barnet som taler

Det er en tendens i vår tid at barn gis større rom som talere. Men skal barns taler vurderes?

Gestene og gjestene

Hva betyr det om din servitør kommer i stiv snipp eller linskjorte? Charlotte Hidle ser på actio som uttrykk for kulturelle normer og paradigmeskift.

På sporet av den skapte tid

«Nuet krymper», hevder den tyske samfunnsforskeren Hartmut Rosa. «Hvilke konsekvenser får det for retorisk handlekraft og medborgerskap?», spør Merete Pettersen.

«No more blah blah blah!»

De virkelig farlige folkene er ikke klimafornekterne, men pratmakerne i de store, moderate styringspartiene

Retorikkens fremtid

I møte med retorikkens krympende «vi», søker David Erland Isaksen mot fagets grunnlag.

Utfordringer for fagretorikken

Iben Brinch retter søkelyset mot form, estetikk og politisk korrekthet ved å hente inn grisen Gunda.

Tillitismen

Prinsesse Ingrid Alexandra har blitt myndig, og brukte anledningen til å prise den norske tilliten. Spørsmålet er bare om det kan bli for mye av det gode.

Klimabrøl eller dult?

Norske skoleelever tar i bruk mange ulike stemmer når de skriver om klima. Kanskje bør koret dog forsterkes med en mer systemkritisk bass.