Uttrykksprinsippet og den offentlige debatt

Debatt er meningsbryting. De involverte gir argumenter for sitt standpunkt, lytter til motpartens argumenter og svarer på kritikk og motargumenter. Men det er nå bare min mening…

Råskapens retorikk

Ordvalg har konsekvenser. Er vi ikke bevisst, kan en «forrående retorikk» bite seg fast – både i private og offentlige sfærer.