Politikk

Artikkel
Ida Andersen

Barnet som taler

Det er en tendens i vår tid at barn gis større rom som talere. Men skal barns taler vurderes?

Read More »
Artikkel
Charlotte Hidle

Gestene og gjestene

Hva betyr det om din servitør kommer i stiv snipp eller linskjorte? Charlotte Hidle ser på actio som uttrykk for kulturelle normer og paradigmeskift.

Read More »
Artikkel
Merete Pettersen

På sporet av den skapte tid

«Nuet krymper», hevder den tyske samfunnsforskeren Hartmut Rosa. «Hvilke konsekvenser får det for retorisk handlekraft og medborgerskap?», spør Merete Pettersen.

Read More »
Anmeldelse
Jens E. Kjeldsen

Retorisk perspektivskifte

En ny bok av tre danske topikk-eksperter har mange gode kvaliteter, ikke minst har den praktisk nytteverdi. Nytten er imidlertid størst for visse lesergrupper.

Read More »

Intervju

Essssysss