Retorikkmagasinet KAIROS er en uavhengig kanal for formidling av retorikkfaglige temaer og retorikkforskning i Norge. Magasinet er til for at det som rører seg i samtiden – i politikken, skolen, næringslivet, sivilsamfunnet, akademia eller, ja, hvor som helst – skal undersøkes med et fagretorisk blikk.

Vi ønsker å sette retorikere og andre med tilliggende ekspertise løs på sosiale praksiser der språk og kommunikasjon er i spill – altså på omtrent alt! Tekster i KAIROS kan for eksempel ta for seg usosiale meninger på sosiale medier, problemer med å skille politikk og propaganda, eller hvordan demokrati og deltakelse kan dø, om vi ikke tar godt nok vare på dem. Vi ser gjerne analyser av viktige taler, men også av hverdagsretorikk.

Magasinet publiserer primært retoriske analyser av tekster, handlinger, situasjoner eller fenomener; anmeldelser og bokessays om aktuelle utgivelser; samt tekster i essay- eller kommentarsjangeren. KAIROS sikter dessuten mot å bygge opp artikkelserier om ulike temaer, som «Retoriske tenkere» og «Retoriske begreper».

 

Ønsker du å skrive for oss?

Ta kontakt på post@magasinetkairos.no

Våre redaktører

Kairos utgis av Iben Brinch og Kristian Bjørkdahl.

Postadresse: KAIROS, c/o Kristian Bjørkdahl, Bygdøy kapellvei 8B, 0287 Oslo
E-post: post@magasinetkairos.no
Telefon: 406 10 908

 

Magasinet har mottatt støtte fra Fritt Ord og fra Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo. 

Det visuelle designet er utviklet av Julie Rasmussen fra FunkyForm, og nettsiden er designet av Petter Bye fra ByeRÅ.